ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σε αυτήν την ενότητα επιλογών (σύνδεσμοι παραπλεύρως), εντάσσονται στοιχεία τα οποία θα δώσουν στον επισκέπτη κάποιες πρώτες πληροφορίες για την συγκρότηση και την λειτουργία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

Η πρώτη επιλογή [Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] μάς οδηγεί σε ένα σύντομο ιστορικό του Ελληνικού Τεκτονισμού ξεκινώντας από τις πρώτες Στοές που λειτούργησαν στην υπόδουλή ακόμη Ελλάδα και καταλήγοντας στα έτη της μεταπολιτεύσεως.

Η δεύτερη επιλογή [ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ] μας οδηγεί σε πλήρη κατάλογο των μέχρι σήμερα Μεγάλων Διδασκάλων (Προέδρων) της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Όπου το Ονοματεπώνυμο λειτουργεί ως σύνδεσμος, παραπέμπει σε σύντομο βιογραφικό του προσώπου.

Το κύτταρο του Τεκτονισμού είναι οι κατά τόπους Στοές. Έτσι λοιπόν, στην τρίτη επιλογή [ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ] παρατίθενται οι Στοές που λειτουργούν σήμερα υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.  Στο σώμα της σελίδας παρατίθεται πλήρης κατάλογος, παραπλεύρως δε, επιλογές που οδηγούν σε περισσότερες πληροφορίες για κάποιες εκ των Στοών.

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος για την στέγαση των δραστηριοτήτων της χρησιμοποιεί κτηριακές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνουν Βιβλιοθήκες, Τεκτονικά Μουσεία, Αίθουσες Συνεδριάσεων, Αίθουσες Εστίασης κ.α.

Στην τέταρτη επιλογή αυτής της ενότητας [ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ] μπορούμε να βρούμε φωτογραφικό αρχείο που αφορά επιλεγμένες εγκαταστάσεις.