ΕΡΓΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, διά του Τεκτονικού Ιδρύματος, διενεργεί  εδώ και έναν αιώνα ένα σημαντικό και πολυσχιδές Φιλανθρωπικό Έργο. Έρχεται αρωγός στον δυστυχούντα και πάσχοντα συνάνθρωπο, προσφέροντάς του πέρα της υλικής συνδρομής, Αγάπη και Ηθική Υποστήριξη.
Αγκαλιάζει και συντρέχει όσους έχουν ανάγκη βοηθείας με απόλυτο Σεβασμό, Κατανόηση και Διακριτικότητα. Σε αυτήν την ενότητα επιλογών (σύνδεσμοι παραπλεύρως), περιγράφονται οι κύριοι άξονες της αγαθοεργού δράσεως της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η πρώτη επιλογή [ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ] αναφέρεται σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είτε για την συλλογή χρημάτων ή άλλων αγαθών προς φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή εκδηλώσεις στις οποίες παραδίδονται υποτροφίες, χρήματα ή άλλα αγαθά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή δικαιούχους. Δηλαδή κοινωνικές εκδηλώσεις που άπτονται του φιλανθρωπικού έργου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η δεύτερη επιλογή [ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ] αναφέρεται στις συνεχείς αιμοδοσίες που διοργανώνει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος μεταξύ των μελών της και των οικογενειών αυτών. Το αίμα το οποίο συλλέγεται διατίθεται για τις ανάγκες του νοσοκομείου παίδων Αγία Σοφία. Επίσης, αναφέρεται και στην εκστρατεία για δωρεά Ιστών, Οργάνων και μυελού των οστών.

Η τρίτη επιλογή [ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ] αναφέρεται στις υποτροφίες που χορηγεί σε αριστούχους φοιτητές η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Τέλος, η τέταρτη επιλογή [ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ] αναφέρεται στο γενικό φιλανθρωπικό έργο που συντελείται και επιμερίζεται σε "Φροντίδα για το Παιδί", "Αρωγή στον Συνάνθρωπο" και "Ενίσχυση Ευαγών Ιδρυμάτων"