ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σε αυτήν την ενότητα επιλογών γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των διαφόρων εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει ή συμμετέχει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Η πρώτη επιλογή [ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ] αναφέρεται σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είτε για την συλλογή χρημάτων ή άλλων αγαθών προς φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή εκδηλώσεις στις οποίες παραδίδονται υποτροφίες, χρήματα ή άλλα αγαθά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή δικαιούχους. Δηλαδή κοινωνικές εκδηλώσεις που άπτονται του φιλανθρωπικού έργου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και οι υπό την αιγίδα αυτής Στοές διοργανώνουν κατά καιρούς ειδικές εκδηλώσεις για να εορτάσουν γεγονότα (π.χ. εκατό έτη από την ίδρυση μιας Στοάς)  ή να αδελφοποιήσουν μια ελληνική και μια αλλοδαπή Στοά κ.α. Οι εκδηλώσεις αυτές εκτός από κοινωνικές περιλαμβάνουν σε ένα μέρος τους και τεκτονικές εργασίες. Η δεύτερη επιλογή [ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ] αναφέρεται σε εκδηλώσεις του είδους αυτού.

Η Τρίτη επιλογή [ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ] αναφέρεται σε Ανοιχτές Εκδηλώσεις Κοινωνικού ή Φιλοσοφικού Προβληματισμού με συμμετοχή Καθηγητών Πανεπιστημίου, Διανοητών, Πολιτικών κ.α. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ανοιχτές στο κοινό.