ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διάγγελμα υπ' αριθμ. 1/2022
Διάγγελμα υπ' αριθμ. 1/2022

Αν.·. Αθηνών 31 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 / 2022

Μία νέα τριετία 2022-2025

Αδελφοί μου,

στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την τριετία 2022-2025, οι Σεβ.·. αδ.·. αντιπρόσωποι των Σεπ.·. Στ.·. μας, ανέδειξαν με συντριπτική πλειοψηφία το νέο Συμβούλιο της Μ.·.Σ.·.Τ.·.Ε.·., το οποίο ανανεώθηκε ουσιαστικά με την συμμετοχή έξη νέων ικανών μελών.

Με την εξαιρετικά ενισχυμένη εντολή τους, οι Σεβ.·. αδ.·. αντιπρόσωποι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην διοικητική αρχή της προηγούμενης τριετίας, αποδεχόμενοι παμψηφεί τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό. Επίσης η επιλογή τους για σημαντική ανανέωση των μελών του Συμβουλίου, κατέδειξε την επιθυμία της πλειοψηφίας των Σεβ.·. αδ.·. αντιπροσώπων, για διατήρηση της κατεύθυνσης που είχαμε επιλέξει να ακολουθήσουμε από το 2019.

Η σύνθεση του Συμβουλίου εξασφαλίζει μεγάλες δυνατότητες παραγωγής κοινωνικού και τεκτονικού έργου, εντός και εκτός Ελλάδος. Το νέο Συμβούλιο στελεχώνεται από αδ.·. αποδεδειγμένης επάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, με κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ασχοληθούν με τα τεκτονικά δρώμενα και να προσφέρουν.

Όλοι μαζί θα εργαστούμε ώστε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των αδελφών, να δημιουργηθούν δομές ιατρικής βοήθειας για περιπτώσεις ανάγκης, να υπάρξει στήριξη στα παιδιά των αδελφών μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να ενισχυθεί η αιμοδοσία και η δωρεά αιμοπεταλίων με αιμοληψίες σε όλη την Ελλάδα, να ενισχυθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των αδελφών σε όλη την επικράτεια και να συστηματοποιηθεί η επαγγελματική ανάδειξη όσων το επιθυμούν.

Θα γίνει προσπάθεια οργανωτικής αναδιάρθρωσης των Σεπ.·. Στ.·. που το έχουν ανάγκη, με παροχή ηλεκτρονικών δομών και προγραμμάτων για την εύκολη παρακολούθηση του ταμείου και της γραμματείας τους. Μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες θα τους υποδεικνύεται η σωστή και αυτοματοποιημένη τήρηση όλων όσων ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό και τον Καταστατικό Χάρτη της Μ.·.Σ.·.Τ.·.Ε.·., ώστε να υπάρχει πλήρης διασφάλιση όλων των διαδικασιών.

Θα διατεθούν ηλεκτρονικές δομές για όσες Στοές θελήσουν να αναδείξουν το ιστορικό τους αρχείο ατομικά ή συλλογικά και να δημιουργήσουν υποδομή για έκδοση λευκωμάτων. Μέσα από την ίδια δομή θα μπορούν να συγκεντρώνονται οι ομιλίες των αδελφών για αρχειοθέτηση και πιθανές συλλογικές εκδόσεις.

Θα θεσμοθετηθεί η έκδοση ηλεκτρονικού Πυθαγόρα με μεγαλύτερη συμμετοχή αδελφών με ομιλίες τους. Θα δημιουργηθεί γραφείο τύπου για την έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού με ενημερωτική θεματολογία και γραφείο διεθνών σχέσεων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους             αδελφούς μας που έχουν συχνή επικοινωνία με άλλες χώρες να μας εκπροσωπούν οργανωμένα και αποτελεσματικά, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο επί των εξωτερικών σχέσεων.

Αδελφοί μου,

η μύηση αποβαίνει πραγματική και αποδίδει το προσδοκώμενο έργο μόνον όταν επιτύχει να δημιουργήσει τεκτονικό βίωμα και το βίωμα δημιουργείται με ειλικρίνεια, θάρρος και καρτερία, ώστε να μας καταστήσει συνετούς και χρήσιμους στην κοινωνία. Εργαζόμενοι στην Στ.·. πλέκουμε στεφάνους στην αρετή και κατεργαζόμαστε δεσμά στην κακία, ώστε να κατανικήσουμε τα πάθη μας, να καθυποτάξουμε την θέλησή μας και να προοδεύσουμε τελικά στον Τεκτονισμό μέσα από την συλλογικότητα, με συνέργεια και αδελφική συνεργασία.

 

Μετά του τρπλού αδελφικού ασπασμού

Ο Μέγας Διδάσκαλος


Μιχαήλ Νικ. Ματτές